http://vyuka.safarikovi.org/  

 

rys. č. 1 - řešení

 

up

2007 - 2019 © Jan Šafařík