http://vyuka.safarikovi.org/  

 

rys. č. 2 - řešení

 

up

2007 - 2022 © Jan J. Šafařík