http://vyuka.safarikovi.org/  

Řešení rovnice f(x)=0

Příklad 1

>    4*sin(x)-x+1=0;

4*sin(x)-x+1 = 0

>    plot({4*sin(x)-x+1},x=-10..10,y=-10..10);

[Maple Plot]

>    plot({4*sin(x),x-1},x=-10..10,y=-10..10);

[Maple Plot]

>    fsolve(4*sin(x)-x+1=0,x=-3..-2);

-2.210083944

>    fsolve(4*sin(x)-x+1=0,x=-1..-0);

-.3421850529

>    fsolve(4*sin(x)-x+1=0,x=2..3);

2.702061373

Příklad 2:

>    1-x-exp(-2*x)=0;

1-x-exp(-2*x) = 0

>    plot({1-x-exp(-2*x)},x=-2..2,y=-2..2);

[Maple Plot]

>    plot({1-x,exp(-2*x)},x=-2..2,y=-2..2);

[Maple Plot]

>    fsolve(1-x-exp(-2*x)=0,x=-0.5..0.5);

0.

>    fsolve(1-x-exp(-2*x)=0,x=0.5..1);

.7968121300

Příklad 3:

>    (x+1)*exp(x-1)=0;

(x+1)*exp(x-1) = 0

>    plot({(x+1)*exp(x-1)-1},x=-10..10,y=-2..2);

[Maple Plot]

>    plot({1/(x+1),exp(x-1)},x=-10..10,y=-2..2);

[Maple Plot]

>    fsolve((x+1)*exp(x-1)-1=0,x=0..1);

.5571455990

Příklad 4:

>    x^4-4*x^3+2*x^2-8=0;

x^4-4*x^3+2*x^2-8 = 0

>    plot({x^4-4*x^3+2*x^2-8},x=-5..5,y=-50..50);

[Maple Plot]

>    fsolve(x^4-4*x^3+2*x^2-8,x=-2..0);

-1.047682733

>    fsolve(x^4-4*x^3+2*x^2-8,x=2..4);

3.616105685

Příklad 5:

>    exp(x)-x^2+x=0;

exp(x)-x^2+x = 0

>    plot({exp(x)-x^2+x},x=-5..5,y=-5..5);

[Maple Plot]

>    plot({exp(x),x^2-x},x=-5..5,y=-5..5);

[Maple Plot]

>    fsolve(exp(x)-x^2+x=0,x=-1..0);

-.4441302288

Příklad 6:

>    exp(x)-x^2-2*x-2=0;

exp(x)-x^2-2*x-2 = 0

>    plot({exp(x)-x^2-2*x-2},x=-5..5,y=-20..20);

[Maple Plot]

>    plot({exp(x),x^2+2*x+2},x=-5..5,y=-20..20);

[Maple Plot]

>    fsolve(exp(x)-x^2-2*x-2=0,x=-2..3);

2.674060314

Příklad 7:

>    tan(x)+3*x^2=0;

tan(x)+3*x^2 = 0

>    plot({tan(x)+3*x^2},x=-5..5,y=-10..10);

[Maple Plot]

>    plot({tan(x),-3*x^2},x=-5..5,y=-10..10);

[Maple Plot]

>    fsolve(tan(x)+3*x^2=0,x=-2..-1);

-1.403060421

>    fsolve(tan(x)+3*x^2=0,x=1..2);

1.687342883

Příklad 8:

>    x^3-12*x+1=0;

x^3-12*x+1 = 0

>    plot({x^3-12*x+1},x=-5..5,y=-10..10);

[Maple Plot]

>    plot({x^3,12*x-1},x=-5..5,y=-10..10);

[Maple Plot]

>    fsolve(x^3-12*x+1=0,x=0..1);

.8338164256e-1

Příklad 9:

>    x^3+3*x^2-4*x-10=0;

x^3+3*x^2-4*x-10 = 0

>    plot({x^3+3*x^2-4*x-10},x=-5..5,y=-15..15);

[Maple Plot]

>    plot({x^3,-3*x^2+4*x+10},x=-5..5,y=-15..15);

[Maple Plot]

>    fsolve(x^3+3*x^2-4*x-10=0,x=-2..0);

-1.602704931

>    fsolve(x^3+3*x^2-4*x-10=0,x=0..2);

1.895106516

Příklad 10:

>    x^3+3*x^2-4*x-14=0;

x^3+3*x^2-4*x-14 = 0

>    plot({x^3+3*x^2-4*x-14},x=-5..5,y=-20..20);

[Maple Plot]

>    plot({x^3,-3*x^2+4*x+14},x=-5..5,y=-20..20);

[Maple Plot]

>    fsolve(x^3+3*x^2-4*x-14=0,x=0..3);

2.095823999

up

2007 - 2022 © Jan J. Šafařík