http://vyuka.safarikovi.org/fce/  
FAST VUT VYSOKÉ
UČENÍ
TECHNICKÉ
V BRNĚ
 FAKULTA
 STAVEBNÍ
Ústav matematiky a deskriptivní geometrie
Žižkova 17
662 37 Brno
tel. ústředna: +42-5-41147601BA04 - Matematika III


Základní literatura:


  • Koutková, H., Moll, I.: Základy pravděpodobnosti, CERM Brno, 2008.
  • Koutková, H.: Pravděpodobnost a matematická statistika, modul GA03-M3, Základy teorie odhadu, CERM Brno, 2007.
  • Koutková, H.: Pravděpodobnost a matematická statistika, modul GA03-M4, Základy testování hypotéz, CERM Brno, 2007.
  • Koutková, H., Dlouhý, O.:Sbírka příkladů z pravděpodobnosti a matematické statistiky, CERM Brno, 2001.

up

2007 - 2021 © Jan Šafařík