http://vyuka.safarikovi.org/fce/  
FAST VUT VYSOKÉ
UČENÍ
TECHNICKÉ
V BRNĚ
 FAKULTA
 STAVEBNÍ
Ústav matematiky a deskriptivní geometrie
Žižkova 17
662 37 Brno
tel. ústředna: +42-5-41147601BA07 - Matematika I/2


Základní literatura:


  • Daněček, Josef - Dlouhý, Oldřich - Přibyl, Oto: Matematika I, Modul 7, Neurčitý integrál, Akademické nakladatelství CERM, Brno 2007.
  • Daněček, Josef - Dlouhý, Oldřich - Přibyl, Oto: Matematika I, Modul 8, Určitý integrál, Akademické nakladatelství CERM, Brno 2007.
  • Tryhuk, Václav - Dlouhý, Oldřich: Matematika I, Diferenciální počet funkcí více reálných proměnných, Akademické nakladatelství CERM, Brno 2004.
  • Hřebíčková, J. - Slaběňáková, J. - Šafářová, H.: Sbírka příkladů z matematiky II, Modul BA01-M11, Neurčitý a určitý integrál, diferenciální počet funkcí více proměnných, diferenciální rovnice, Akademické nakladatelství CERM, Brno 2008.
  • Čermáková, Hana - Hřebíčková, Jana - Slaběňáková, Jana - Šafářová, Hana: Sbírka příkladů z matematiky II, Akademické nakladatelství CERM, Brno 1994.
  • Daněček, Josef - Dlouhý, Oldřich - Koutková, Helena - Prudilová, Květoslava - Sekaninová, J.: Sbírka příkladů z matematiky I, Akademické nakladatelství CERM, Brno 2000.

up

2007 - 2022 © Jan J. Šafařík