http://vyuka.safarikovi.org/fce/  
FAST VUT VYSOKÉ
UČENÍ
TECHNICKÉ
V BRNĚ
 FAKULTA
 STAVEBNÍ
Ústav matematiky a deskriptivní geometrie
Žižkova 17
662 37 Brno
tel. ústředna: +42-5-41147601BA03 - Deskriptivní geometrie


Požadavky pro udělení zápočtu:


 • dvě zápočtové písemky – úspěšnost alespoň 30% ze součtu obou písemek
  • 1. zápočtová písemka – 6. týden semestru
  • 2. zápočtová písemka – 11. týden semestru
  dvě opravné písemky - úspěšnost alespoň 40% z látky z obou písemek
 • 2 rysy – jednotné zadání pro všechny studijní skupiny, zadání budou upřesněna během semestru, rýsujte tužkou, na kladívkový papír, popis šablonkou
 • účast na cvičeních je povinná, tolerují se maximálně dvě omluvené neúčasti (viz studijní řád)
 • kontrola sešitu, vypracované typové příklady ze cvičení
 • domácí úlohy – řeší vyučující individuálně

up

2007 - 2022 © Jan J. Šafařík