http://vyuka.safarikovi.org/fce/  
FAST VUT VYSOKÉ
UČENÍ
TECHNICKÉ
V BRNĚ
 FAKULTA
 STAVEBNÍ
Ústav matematiky a deskriptivní geometrie
Žižkova 17
662 37 Brno
tel. ústředna: +42-5-41147601BA06 - Matematika I/1


Požadavky pro udělení zápočtu:


  • Jsou povoleny maximálně 2 omluvené neúčasti. Neomluvené účasti nejsou povoleny.
  • Během semestru jsou 2 testy zhruba po 15ti bodech (váhu lze mírně přerozdělit) = v součtu 30 bodů k dispozici.
  • Podmínkou udělení zápočtu je získání alespoň 10 bodů ve dvou testech.
  • Zápočet se uděluje při dosažení součtu minimálně 10ti bodů z testu a splnení dalsích požadavků stanovených učitelem.
  • Studentům, kteří získají v testech alespoň 6 bodů, učitel umožní opravný zápočtový test na 50% pokrývající problematiku celého semestru.
  • Odevzdání vypracovaných domácích úloh.

up

2007 - 2022 © Jan J. Šafařík