http://vyuka.safarikovi.org/fce/  
FAST VUT VYSOKÉ
UČENÍ
TECHNICKÉ
V BRNĚ
 FAKULTA
 STAVEBNÍ
Ústav matematiky a deskriptivní geometrie
Žižkova 17
662 37 Brno
tel. ústředna: +42-5-41147601BA07 - Matematika I/2


Požadavky pro udělení zápočtu:


  • Jsou povoleny maximálně 2 omluvené neúčasti. Neomluvené účasti nejsou povoleny.
  • Podmínkou udělení zápočtu je získání alespoň 10 bodů ve dvou testech.
    • test v 7. týdnu výuky, s obsahem určitý a neurčitý integrál
    • test ve 12. týdnu, s obsahem aplikace určitého integrálu, diferenciální počet dvou proměnných
  • Na oba testy je možno získat dohromady 30 bodů.
  • Studentům, kteří získají v testech alespoň 6 bodů, bude umožněno psát opravný zápočtový test pokrývající problematiku celého semestru. Body získané v tomto testu se ke zkoušce nepočítají.
  • Odevzdání vypracovaných domácích úloh.

up

2007 - 2022 © Jan J. Šafařík