http://vyuka.safarikovi.org/fce/  
FAST VUT VYSOKÉ
UČENÍ
TECHNICKÉ
V BRNĚ
 FAKULTA
 STAVEBNÍ
Ústav matematiky a deskriptivní geometrie
Žižkova 17
662 37 Brno
tel. ústředna: +42-5-41147601GA06 - Deskriptivní geometrie pro obor geodezie a kartografie


Požadavky pro udělení zápočtu:


  • Jsou povoleny maximálně 2 omluvené neúčasti. Neomluvené účasti nejsou povoleny.
  • Student musí napsat dvě písemné zápočtové práce. Součet bodů alespoň na 40%, dvě opravné písemky.
  • Vypracování tří rysů. Zadání bude upřesněno během semestru.
  • Odevzdání vypracovaných domácích úloh.
  • Kontrola sešitu.

up

2007 - 2022 © Jan J. Šafařík