http://vyuka.safarikovi.org/  

Animace šroubového konoidu
Axonometrické promítání
Průmět vrcholu řídícího kužele V leží na průmětu půdorysu hraniční šroubovice

Animace srouboveho konoidu

up

2007 - 2019 © Jan Šafařík