http://vyuka.safarikovi.org/fce/  

 Faculty of Civil Engineering Veveří 331/95
602 00 Brno
tel. +420 5 4114 7601


Mgr. et Mgr. Jan J. Šafařík, Ph.D.


 • Konzultační hodiny během zkouškového období letního semestru: úterý, 10.00 - 11.50, Z240 (v době zkoušek z BAA013 / BA008, BAA009 / GA04). V případě potřeby je možné domluvit konzultaci i mimo stanovený čas po individualní domluvě.
 • Uznávání zkoušek během zkouškového období letního semestru: úterý, 10:00 - 11:50.

 • 2. pravný termín zápočtu z předmětu BAA013 / BA008: úterý 10. května 2022, 10.00 - 11:00,
  dostavte se v 9.45 ke mě do kanceláře.
 • 1. pravný termín zápočtu z předmětu BAA009 / GA04: úterý 10. května 2022, 10.00 - 11:00,
  dostavte se v 9.45 ke mě do kanceláře.

 • Termíny zkoušek z BAA013 / BA008, BAA009 / GA04: 10. 5., 12. 5., 17. 5., 19. 5., 31. 5., 2. 6., 7. 6., 9. 6. (vždy 10.00 - 11.50, Z240).
 • Termíny zkoušek z BAA013 / BA008 kombinované studium: 20. 5., 10. 6., 24. 6. (10.00 - 11.50, Z303), 15. 7., 5. 8. (10.00 - 11.50, Z240).

Kontakt: místnost : Z221
  telefon : +420-5-41147606
  e-mail : safarik.j@fce.vutbr.cz
Konzultační hodiny:    čtvrtek 13.00 - 13.50 (*)
(*) V případě potřeby je možné domluvit konzultaci i mimo stanovený čas po individualní domluvě. Uznávání zkoušek v zimním semestru probíhá v době konzultačních hodin, tedy ve čtvrtek od 13:00 do 13:50.

Rozvrh: letní semestr 2021/2022

Den Hodina Stud. skupina Kód předm. Učebna
Pondělí 12.00 - 13.50 G1G2 cvičení BAA009 Z424
Pondělí 14.00 - 15.50 P-G1G1 Přednáška BAA009 C435
Pondělí 16.00 - 17.50 B1VS11 cvičení BAA013 Z422
Středa 12.00 - 13.50 B1VS2 cvičení BAA013 Z159
Středa 14.00 - 15.50 B1VS4 cvičení BAA013 Z424
Středa 16.00 - 17.50 repetenti cvičení BAA013 Z422
Čtvrtek 10.00 - 11.50 P-B1VS1 přednáška BAA013 Z240
Pátek 8.00 - 9:50 P-BK1VS1 konzultace BAA013K {S} C423

{S} ― sudé týdny

Výuka deskriptivní geometrie a matematiky


Materiály pro studenty

Můj profil na GeoGebra.org, https://www.geogebra.org/u/safarikj

satan


::  Matematika

Jan Władysław Śniadecki

Matematika je královnou všech věd. jejím milencem je pravda a prostota a průzračnost jsou jejím oděvem. Matematika, která tolik prospěla společnosti, vědám a umění, stane se nakonec vůdcem lidského rozumu ve všem poznání.

Roger Bacon

Kdo podceňuje matematiku, škodí celé vědě, neboť kdo nezná matematiku, nemůže poznat ostatní exaktní vědy a nemůže poznat svět.

globe

life


Two Kinds of People


::  Deskriptivní geometrie


arabské přísloví
Kdo nerozumí jednomu pohledu,
nepochopí ani dlouhé vysvětlováni.

motto

 • Šafařík, Jan: Technické osvětlení, Fakulta stavební VUT v Brně, 2006.
 • Šafařík, Jan: Cvičení z deskriptivní geometrie pro obor Geodézie a kartografie, Fakulta stavební VUT v Brně, 2006.

  Obě publikace byly vytvořeny v rámci řešení úkolu „Podpora realizace nové struktury a modulární skladby studijních programů VUT“ , grant RA 994001,14 zdroj 1120.

 • Grafická úprava rysu A4 / A3 / A2 *.pdf BA008 Konstruktivní geometrie + GA06 Deskriptivní geometrie
 • Ukázka rysů z lineární perspektivy - Deskriptivní geometrie BA03, GA02

 • Autorský kolektiv Ústavu matematiky a deskriptivní geometrie FaSt VUT v Brně: Deskriptivní geometrie, verze 4.0 pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, Soubor CD-ROMů Deskriptivní geometrie, Fakulta stavební VUT v Brně, 2012. ISBN 978-80-7204-626-3

  Soubor CD-ROMů Deskriptivní geometrie

 • Autorský kolektiv Ústavu matematiky a deskriptivní geometrie FaSt VUT v Brně: Sbírka řešených příkladů z konstruktivní geometrie, Fakulta stavební VUT v Brně, 2021.


 • Bulantová, Jana - Prudilová, Květoslava - Puchýřová, Jana - Roušar, Josef - Roušarová, Veronika - Slaběňáková, Jana - Šafařík, Jan - Šafářová, Hana, Zrůstová, Lucie: Sbírka řešených příkladů z deskriptivní geometrie pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, Fakulta stavební VUT v Brně, 2006. http://math.fce.vutbr.cz/studium.php

  Materiál vznikl v rámci řešení projektu Fondu rozvoje vysokých škol, F6 558/2009
  "Multimediální sbírka zkouškových příkladů z deskriptivní geometrie"

Perspektiva


Perspektiva


Autotesty z Mongeovy projekce:
test_1a.jpg klic_1a.jpg test_1b.jpg klic_1b.jpg
test_2a.jpg klic_2a.jpg test_2b.jpg klic_2b.jpg
test_3a.jpg klic_3a.jpg test_4a.jpg klic_4a.jpg
Autotesty z kolmé axonometrie:
cv_ax_1.gif klic_ax_1.gif cv_ax_2.gif klic_ax_2.gif


::  Multimediální sbírka zkouškových příkladů z deskriptivní geometrie
Materiál vznikl v rámci řešení projektu Fondu rozvoje vysokých škol, F6 558/2009 "Multimediální sbírka zkouškových příkladů z deskriptivní geometrie"
 • Bulantová, J. - Prudilová, K. - Roušar, J. - Šafařík, J. - Zrůstová, L.: CD-ROM Sbírka zkouškových příkladů z deskriptivní geometrie pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně.::  Multimediální podpora studia matematiky a deskriptivní geometrie na FAST VUT v Brně
Materiály vznikly v rámci řešení grantu ,,Podpora realizace nové struktury a modulární skladby studijních programů VUT v Brně", RA 994001,14 zdroj 1120.ESF

Materiály vznikly v rámci řešení projektu Evropského sociálního fondu – „Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů“, CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292.
::   easyMATH - Webovská podpora základního kurzu matematiky na FAST VUT v Brně

Autorský kolektiv sady studijních opor: Václav Tryhuk, (vedoucí kurzu), Oto Přibyl (zástupce vedoucího kurzu), Jiři Novotný, Oldřich Dlouhý, Květoslava Prudilová, Jana Slaběňáková, Hana Šafářová, Mgr. Jan Šafařík

::   CD-ROM pro vyrovnávací kurz deskriptivní geometrie BA91

Autorský kolektiv sady studijních opor: Jana Bulantová, Blanka Morávková, Květoslava Prudilová, Jana Puchýřová, Josef Roušar, Jana Slaběňáková, Jan Šafařík, Hana Šafářová, Lucie Zrůstová


Starší materiály bakalářského studijního programu (-2020)


Starší materiály bakalářského studijního programu (2007-2016)

Autotesty z Mongeovy projekce:
test_1a.jpg klic_1a.jpg test_1b.jpg klic_1b.jpg
test_2a.jpg klic_2a.jpg test_2b.jpg klic_2b.jpg
test_3a.jpg klic_3a.jpg test_4a.jpg klic_4a.jpg
Autotesty z kolmé axonometrie:
cv_ax_1.gif klic_ax_1.gif cv_ax_2.gif klic_ax_2.gif

Starší materiály bakalářského studijního programu (2004-2007)

Starší materiály inženýrského studijního programu (2000 - 2004)


::  Zajímavé odkazy:


up

2007 - 2022 © Jan J. Šafařík