http://vyuka.safarikovi.org/fce/  

 Faculty of Civil Engineering Veveří 331/95
602 00 Brno
tel. +420 5 4114 7601

Mgr. et Mgr. Jan J. Šafařík, Ph.D.


Aktuality

 • Konzultační hodiny během zkouškového období letního semestru: čtvrtek, 10.00 - 11.50, Z240 (v době zkoušek z BAA013 / BA008, BAA009). V případě potřeby je možné domluvit konzultaci i mimo stanovený čas po individualní domluvě.
 • Uznávání zkoušek během zkouškového období letního semestru: čtvrtek, 10:00 - 11:50.

 • Termíny zkoušek z BAA013 / BA008, BAA009: 7. 5., 19. 5., 14. 5., 16. 5., 21. 5., 30. 5., 4. 6., 6. 6. (vždy 10.00 - 12.00 (KG) nebo 10.00 - 11.30 (MAT), v A208 (ÚT) nebo Z240 (ČT).
 • Termíny zkoušek z BAA013 / BA008 kombinované studium: 17. 5., 31. 5., 7. 6., 21. 6. (10.00 - 12.00, Z203).

Kontakt

Místnost:  Z221
Telefon:  +420 5 4114 7606
E-mail: 
 
safarik.j@fce.vutbr.cz
Konzultační hodiny [LS]: středa, 13.00 - 13.50
V případě potřeby je možné domluvit konzultaci i mimo stanovený čas po individualní domluvě. Uznávání zkoušek v zimním semestru probíhá v době konzultačních hodin, tedy ve středu od 13:00 do 13:50.

Seznam publikací

 1. DIBLÍK, J. – HALFAROVÁ, H. – ŠAFAŘÍK, J.: Two-parameters formulas for general solution to planar weakly delayed linear discrete systems with multiple delays, equivalent non-delayed systems, and conditional stability. APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, 2023, Volume 459, No. 12, p. 1-14. ISSN: 0096-3003.
 2. DIBLÍK, J. – ŠAFAŘÍK, J. – HALFAROVÁ, H.: Conditional stability of planar weakly delayed linear discrete systems with constant coefficients and a single delay. In AIP Conference Proceedings, International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2021, ICNAAM 2021. AIP conference proceedings. Melville (USA): American Institute of Physics, 2023. s. 370002-1 (370002-4 s.) ISSN: 0094-243X.
 3. ŠAFAŘÍK, J. – DIBLÍK, J. – HALFAROVÁ, H.: Solution of weakly delayed linear two-dimensional discrete systems with constant coefficients and multiple delays. In INTERNATIONAL CONFERENCE OF NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS ICNAAM 2020. AIP conference proceedings. Melville (USA): American Institute of Physics, 2022. s. 270010-1 (270010-4 s.) ISBN: 978-0-7354-4182-8. ISSN: 0094-243X.
 4. HALFAROVÁ, H. – DIBLÍK, J. – ŠAFAŘÍK, J.: General solution to a weakly delayed planar linear discrete system, the case of real different eigenvalues of the matrix of nondelayed terms. In INTERNATIONAL CONFERENCE OF NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS ICNAAM 2020. AIP conference proceedings. Melville (USA): American Institute of Physics, 2022. s. 270009-1 (270009-4 s.). ISBN: 978-0-7354-4182-8. ISSN: 0094-243X.
 5. ŠAFAŘÍK, J.: Počátky kartografie, Od nejstarších památek po středověk. Proceedings of the Czech-Slovak Conference on Geometry and Graphics 2022. First. Bratislava: Slovak Technical University, Faculty of Chemical and Food Technology, 2022. s. 155-162. ISBN: 978-80-8208-092-9.
 6. BULANTOVÁ, J. – MENCÁKOVÁ, K. – MORÁVKOVÁ, B. – RÝPAROVÁ, L. – ŠAFAŘÍK, J. – ZRŮSTOVÁ, L.: Sbírka řešených příkladů z konstruktivní geometrie, Fakulta stavební VUT v Brně, 2022.
 7. ŠAFAŘÍK, J. – BULANTOVÁ, J. – ZRŮSTOVÁ, L.: GeoGebra kniha „Sbírka řešených příkladů z konstruktivní geometrie“. Sborník příspěvků 10. konference Užití počítačů ve výuce matematiky. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2021. s. 164-172. ISBN: 978-80-7394-906-8.
 8. BULANTOVÁ, J. – ŠAFAŘÍK, J. – ZRŮSTOVÁ, L.: Sbírka řešených příkladů z konstruktivní geometrie. In Proceedings of the Slovak-Czech conference on geometry and graphics 2021. First. Bratislava: SCHK, Slovak Chemistry Library, Faculty of Chemical and Food Technology STU, 2021. s. 59-64. ISBN: 978-80-8208-066-0.
 9. MENCÁKOVÁ, K. – ŠAFAŘÍK, J.: Výuka deskriptivní geometrie na FAST VUT v době „koronavirové“. In Proceedings of the Czech-Slovak conference on geometry and graphics 2020. First. Plzeň: Vydavatelský servis, 2020. s. 131-138. ISBN: 978-80-86843-71-1.
 10. DIBLÍK, J. – HALFAROVÁ, H. – ŠAFAŘÍK, J.: Formulas for the general solution of weakly delayed planar linear discrete systems with constant coefficients and their analysis, APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, 2019, Volume 358, No. 10, p. 363-381. ISSN: 0096-3003.
 11. HALFAROVÁ, H. – DIBLÍK, J. – ŠAFAŘÍK, J.: On the number of arbitrary parameters in the general solution to a weakly delayed planar linear discrete system with constant coefficients. In Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2019 (ICNAAM-2019). AIP conference proceedings. Melville (USA): American Institute of Physics, 2020. p. 340008-1 (340008-4 p.) ISBN: 978-0-7354-4025-8. ISSN: 0094-243X.
 12. ŠAFAŘÍK, J.: Weakly Delayed Systems of Linear Discrete Equations in $\mathbb{R}^3$. Doctoral Thesis. Brno: VUT, 2018.
 13. MENCÁKOVÁ, K. – ŠAFAŘÍK, J.: Grafické znázornění řešení soustav lineárních diskrétních rovnic. In Proceedings of the Slovak-Czech conference on geometry and graphics 2019. First. Bratislava: SCHK, Slovak Chemistry Library, Faculty of Chemical and Food Technology STU, 2019. s. 131-136. ISBN: 978-80-86843-65-0.
 14. DIBLÍK, J. – HALFAROVÁ, H. – ŠAFAŘÍK, J.: Conditional Stability and Asymptotic Behavior of Solutions of Weakly Delayed Linear Discrete Systems in R^2, Discrete Dynamics in Nature and Society, Volume 2017 (2017), Article ID 6028078, p. 1-10. ISSN: 1607-887X.
 15. ŠAFAŘÍK, J. – SLABĚŇÁKOVÁ, J. – SIVČÁK, J.: Výuka deskriptivní geometrie na Stavební fakultě VUT a nové studijní materiály vytvářené v dynamickém systému GeoGebra. In 37. konference o geometrii a grafice, Proceedings of the Slovak-Czech Conference on Geometry and Graphics 2017. Bratislava: Slovak Society for Geometry and Graphics / Czech Society for Geometry and Graphics, 2017. s. 153-162. ISBN: 978-80-89597-78-9.
 16. ŠAFAŘÍK, J. – DIBLÍK, J.: Linear Difference Weakly Delayed Systems, the Case of Complex Conjugate Eigenvalues of the Matrix of Non-Delayed Terms. In MITAV 2017 (Matematika, informační technologie a aplikované vědy), Post-conference proceedings of extended versions of selected papers. Brno: Univerzita obrany v Brně, 2017. s. 235-247. ISBN: 978-80-7582-026-6.
 17. ŠAFAŘÍK, J. – DIBLÍK, J.: Solution of weakly delayed systems in the case of complex conjugate roots of characteristic equation. In MITAV 2017 (Matematika, informační technologie a aplikované vědy). Brno: Univerzita obrany v Brně, 2017. s. 1-8. ISBN: 978-80-7231-417-1.
 18. ŠAFAŘÍK, J.: Weakly Delayed systems in $\mathbb{R^3}$, Proceedings of the 23nd Conference STUDENT EEICT 2017, Brno, 2017, 5 s., 604-608, ISBN: 978-80-214-5496-5.
 19. ŠAFAŘÍK, J. – DIBLÍK, J.: Solution of weakly delayed linear discrete systems in $\mathbb{R^3}$. In Aplimat 2017, 16th Conference on Applied Mathematcs, Proceedings. First Edition. Bratislava: Slovak University of Technology, 2017. s. 454-460. ISBN: 978-80-227-4650-2.
 20. ŠAFAŘÍK, J. – DIBLÍK, J.: Solution of weakly delayed linear discrete systems in $\mathbb{R^3}$. Aplimat 2017, 16th Conference on Applied Mathematcs, Book of Abstracts. Bratislava: Slovak University of Technology, 2017. s. 91-92. ISBN: 978-80-227-4649-6.
 21. ŠAFAŘÍK, J. – DIBLÍK, J.: Weakly Delayed Difference Systems in $\mathbb{R^3}$ and their Solution. In MITAV 2016 (Matematika, informační technologie a aplikované vědy), Post-conference proceedings of extended versions of selected papers. Brno: Univerzita obrany v Brně, 2016. s. 84-104. ISBN: 978-80-7231-400- 3.
 22. ŠAFAŘÍK, J. – DIBLÍK, J. – MENCÁKOVÁ, K.: Weakly Delayed Difference Systems in $\mathbb{R^3}$. In MITAV 2016 (Matematika, informační technologie a aplikované vědy). Brno: Univerzita obrany v Brně, 2016. s. 1-8. ISBN: 978-80-7231-464- 5.
 23. ŠAFAŘÍK, J.: Solution of a Weakly Delayed Difference Systém, Proceedings of the 22nd Conference STUDENT EEICT 2016, Brno, 2016, 5 s., 763-767, ISBN: 978-80-214-5350-0.
 24. ŠAFAŘÍK, J. – DIBLÍK, J. – HALFAROVÁ, H.: Weakly Delayed Systems of Linear Discrete Equations in $\mathbb{R^3}$. In MITAV 2015 (Matematika, informační technologie a aplikované vědy), Post-conference proceedings of extended versions of selected papers. Brno: Univerzita obrany v Brně, 2015. s. 105-121. ISBN: 978-80-7231-436- 2.
 25. ŠAFAŘÍK, J. – DIBLÍK, J. – HALFAROVÁ, H.: Weakly Delayed Systems of Linear Discrete Equations in $\mathbb{R^3}$, MITAV 2015 (Matematika, informační technologie a aplikované vědy), Univerzita obrany v Brně, Brno, 18. – 19. června 2015. s. 1-9. ISBN: 978-80-7231-998-5.
 26. DIBLÍK, J. – HALFAROVÁ, H. – ŠAFAŘÍK, J.: Representation of solutions of weakly delayed planar linear discrete systems, Dynamical System, Modelling and Stability Investigation, 2015. Kyjev, Ukrajina: Taras Shevchenko National University of Kyiv, 2015. s. 14-15. ISBN: 978-617-571-116-3.
 27. DIBLÍK, J. – BAŠTINEC, J. – ŠAFAŘÍK, J. – SIRENKO, A. S.: Exponential stability of linear discrete systems with constant coefficients and single delay, Dynamical System, Modelling and Stability Investigation, 2015. Kyjev, Ukrajina: Taras Shevchenko National University of Kyiv, 2015. s. 138-139. ISBN: 978-617-571-116-3.
 28. ŠAFAŘÍK, J.: Weakly delayed planar linear discrete systems and conditional stability, Proceedings of the 21st Conference STUDENT EEICT 2015, Brno, 2015, 5 s., 526-530, ISBN: 978-80-214-5148-3.
 29. DIBLÍK, J. – HALFAROVÁ, H. – ŠAFAŘÍK, J.: Conditional Stability of Weakly Delayed Planar Linear Discrete Systems. In Recent Advances in Mathematical and Computational Methods. Mathematics and Computers in Science in Science and Engineering Series | 44. Kuala Lumpur, Malaysia: WSEAS Press, 2015. s. 111-117. ISBN: 978-1-61804-302- 3.
 30. DIBLÍK, J. – HALFAROVÁ H. – ŠAFAŘÍK, J.: Planar linear weakly delayed discrete systems with constant coefficients, 46. konferencia slovenských matematikov, JSMF, Žilina, 2014, 25-27. ISBN 978-80-554-0946-7.
 31. BULANTOVÁ, J. – HON, P. – PRUDILOVÁ, K. – PUCHÝŘOVÁ, J. – ROUŠAR, J. – ROUŠAROVÁ, V. – SLABĚŇÁKOVÁ, J. – ŠAFAŘÍK, J. – ŠAFÁŘOVÁ, H. – ZRŮSTOVÁ L.: Deskriptivní geometrie, verze 4.0 pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, Soubor CD-ROMů Deskriptivní geometrie, Fakulta stavební VUT v Brně, 2012. ISBN 978-80-7204-626-3.
 32. HŘEBÍČKOVÁ, J. – PRUDILOVÁ, K. – SLABĚŇÁKOVÁ, J. – ŠAFAŘÍK, J. – ŠAFÁŘOVÁ, H.: Sbírka příkladů z matematiky k přijímacím zkouškám na vysoké školy, 2. doplněné vydání, Akademické nakladatelství CERM, Brno, duben 2010, 123 s. ISBN 978-80-7204-682-9.
 33. BULANTOVÁ, J. – PRUDILOVÁ, K. – ROUŠAR, J. – ŠAFAŘÍK, J. – ZRŮSTOVÁ, L.: Sbírka zkouškových příkladů z deskriptivní geometrie pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, Fakulta stavební VUT v Brně, 2009.
 34. BULANTOVÁ, J. – HON, P. – PRUDILOVÁ, K. – PUCHÝŘOVÁ, J. – ROUŠAR, J. – ROUŠAROVÁ, V. – SLABĚŇÁKOVÁ, J. – ŠAFAŘÍK, J. – ŠAFÁŘOVÁ, H. – ZRŮSTOVÁ L.: Deskriptivní geometrie, verze 3.0 pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, Soubor CD-ROMů Deskriptivní geometrie, Fakulta stavební VUT v Brně, 2009. ISBN 978-80-7204-626-3.
 35. SLABĚŇÁKOVÁ, J. – ŠAFAŘÍK, J. – ŠAFÁŘOVÁ, H.: Deskriptivní geometrie pro I. ročník kombinovaného studia – Zborcené plochy, modul 12, Fakulta stavební VUT v Brně, 2009.
 36. ŠAFAŘÍK, J. – ZRŮSTOVÁ, L.: Multimediální sbírka zkouškových příkladů z deskriptivní geometrie, 4. ročník konference Užití počítačů ve výuce matematiky, České Budějovice, 5. – 7. listopad 2009, ISBN: 978-80-7394-186-4.
 37. ŠAFAŘÍK, J. – ZRŮSTOVÁ, L.: Multimediální sbírka příkladů z deskriptivní geometrie, 29. konference o geometrii a počítačové grafice, Doubice, 7. – 10. září 2009, ISBN:80-86195-61-9, EAN: 978-80-86195-61-2.
 38. ŠAFAŘÍK, J. – ZRŮSTOVÁ, L.: Databáze zkouškových příkladů z deskriptivní geometrie na FAST VUT v Brně, XXVII. mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu zaměřené k aktuálním problémům vědy, výchovy, vzdělání a rozvoje tvůrčího myšlení, Brno, 21. května 2009, ISBN 978-80-7231-650-2.
 39. HŘEBÍČKOVÁ, J. – PRUDILOVÁ, K. – SLABĚŇÁKOVÁ, J. – ŠAFAŘÍK, J. – ŠAFÁŘOVÁ, H.: Sbírka příkladů z matematiky k přijímacím zkouškám na vysoké školy, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2008, 123 s. ISBN 978-80-7204-607-2.
 40. SLABĚŇÁKOVÁ, J. – ŠAFAŘÍK, J.: Vyrovnávací kurz z matematiky – Modul M2: Analytická geometrie, Fakulta stavební VUT v Brně, 2008.
 41. SLABĚŇÁKOVÁ, J. – ŠAFAŘÍK, J.: Vyrovnávací kurz deskriptivní geometrie BA91 – Modul G6: Mongeovo promítání, Fakulta stavební VUT v Brně, 2008.
 42. BULANTOVÁ, J. – HON, P. – PRUDILOVÁ, K. – PUCHÝŘOVÁ, J. – ROUŠAR, J. – ROUŠAROVÁ, V. – SLABĚŇÁKOVÁ, J. – ŠAFAŘÍK, J. – ŠAFÁŘOVÁ, H. – ZRŮSTOVÁ L.: Deskriptivní geometrie, verze 2.0 pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, Soubor CD-ROMů Deskriptivní geometrie, Fakulta stavební VUT v Brně, 2008.
 43. Šafařík, J. – Šafářová, H.: Inovace výuky kurzu deskriptivní geometrie za podpory ESF, 28. konference o geometrii a počítačové grafice, Lednice, 8. – 11. září 2008, ISBN 978-80-7375-249-1.
 44. ŠAFAŘÍK, J. – ŠAFÁŘOVÁ, H.: Inovace výuky předmětu Deskriptivní geometrie, 2. fakultní konference projektu ESF, Fakulta stavební VUT v Brně, 9. dubna 2008.
 45. BULANTOVÁ, J. – PRUDILOVÁ, K. – PUCHÝŘOVÁ, J. – ROUŠAR, J. – ROUŠAROVÁ, V. – SLABĚŇÁKOVÁ, J. – ŠAFAŘÍK, J. – ŠAFÁŘOVÁ, H. – ZRŮSTOVÁ L.: Sbírka řešených příkladů z deskriptivní geometrie pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, Fakulta stavební VUT v Brně, 2006-2007.
 46. PŘIBYL, O. – PRUDILOVÁ, K. – ŠAFAŘÍK, J. – ŠAFÁŘOVÁ, H. – TRYHUK, V.: Vyrovnávací kurzy z matematiky a deskriptivní geometrie na FAST VUT v Brně, 6. mezinárodní matematický Workshop, Brno, 18. října 2007, ISBN 80-214-2741-8.
 47. ŠAFAŘÍK, J. – ŠAFÁŘOVÁ, H.: Tvorba studijních materiálů za podpory ESF, 27. konference o geometrii a počítačové grafice, Nedvědice, 10. – 14. září 2007, ISBN 978-80-85763-41-6.
 48. ŠAFAŘÍK, J.: Technické osvětlení, Fakulta stavební VUT v Brně, 2006.
 49. ŠAFAŘÍK, J.: Cvičení z deskriptivní geometrie pro obor Geodézie a kartografie, Fakulta stavební VUT v Brně, 2006.
 50. PUCHÝŘOVÁ, J. – ŠAFAŘÍK, J. – ŠAFÁŘOVÁ, H.: Nové trendy výuky deskriptivní geometrie v bakalářském studiu na Fakultě stavební VUT v Brně, 26. konference Geometrie a počítačová grafika, Nové Město na Moravě, 10. - 15. září 2006, ISBN 80-7040-902-9.
 51. HON, P. – PRUDILOVÁ, K. – ROUŠAR, J. – ROUŠAROVÁ, V. – ŠAFAŘÍK, J.: Deskriptivní geometrie pro I. ročník kombinovaného studia, obor geodézie a kartografie, Fakulta stavební VUT v Brně, 2005.
 52. PRUDILOVÁ, K. – ROUŠAR, J. – ŠAFAŘÍK, J. – ZRŮSTOVÁ, L.: Podpora výuky deskriptivní geometrie pro denní i dálkové studium, Sborník příspěvků XXIII. mezinárodního kolokvia o řízení osvojovacího procesu, Brno 2005. ISBN 80-85960-92-3.
 53. BULANTOVÁ, J. – HON, P. – PRUDILOVÁ, K. – PUCHÝŘOVÁ, J. – ROUŠAR, J. – ROUŠAROVÁ, V. – SLABĚŇÁKOVÁ, J. – ŠAFAŘÍK, J. – ŠAFÁŘOVÁ, H. – ZRŮSTOVÁ L.: Deskriptivní geometrie pro I. ročník kombinovaného studia, Fakulta stavební VUT v Brně, 2004.
 54. SLABĚŇÁKOVÁ, J. – ŠAFAŘÍK, J.: Deskriptivní geometrie pro I. ročník kombinovaného studia – Šroubovice a šroubové plochy, modul 8, Fakulta stavební VUT v Brně, 2004.
 55. PRUDILOVÁ, K. – ROUŠAR, J. – ŠAFAŘÍK, J.: Deskriptivní geometrie pro I. ročník kombinovaného studia – Středové promítání, modul 9, Fakulta stavební VUT v Brně, 2004.
 56. PRUDILOVÁ, K. – ROUŠAR, J. – ROUŠAROVÁ, V. – ŠAFAŘÍK, J.: Deskriptivní geometrie pro I. ročník kombinovaného studia – Speciální příklady, modul 10, Fakulta stavební VUT v Brně, 2004.
 57. ROUŠAR, J. – ŠAFAŘÍK, J.: Zcela nový CD-ROM: Deskriptivní geometrie verze 2.0, Konference eLearning ve vysokoškolském vzdělávání 2004, Zlín, 18.-19. května 2004, ISBN 80-7318-190-8.
 58. MOLL, I. – PRUDILOVÁ, K. – PUCHÝŘOVÁ, J. – ROUŠAR, J. – SLABĚŇÁKOVÁ, J. – SLATINSKÝ, E. – SLEPIČKA, P. – ŠAFAŘÍK, J. – ŠAFÁŘOVÁ, H. – ŠMÍDOVÁ, V. – ŠVEC, M. – TOMEČKOVÁ, J.: Deskriptivní geometrie, verze 1.0 -1.3 pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, Fakulta stavební VUT v Brně, 2001-2003. ISBN 80-86433-08-0
 59. PUCHÝŘOVÁ, J. – BULANTOVÁ, J. – HON, P. – ROUŠAR, J. – ROUŠAROVÁ, V. – ŠAFAŘÍK, J. – TOMEČKOVÁ, J.: Sbírka příkladů z matematiky k přijímacím zkouškám, VUT v Brně, ECON publishing, s.r.o., 2003, 115 s.
 60. MOLL, I. – ROUŠAR, J. – SLEPIČKA, P. – ŠAFAŘÍK, J.: REKON - Konec okenní afinity?, 23. konference Geometrie a počítačová grafika, Hojsova stráž-Brčálník, 8. - 12. září 2003, ISBN 80-7082-943-5.
 61. ROUŠAR, J. – ŠAFAŘÍK, J.: REKON - Grafický systém deskriptivní geometrie pro individuální zadání, Konference eLearning ve vysokoškolském vzdělávání 2003, Zlín, 4.-5. června 2003, ISBN 80-7318-138-X.
 62. ROUŠAR, J. – ŠAFAŘÍK, J.: Multimediální podpora výuky deskriptivní geometrie na Stavební fakultě VUT v Brně, Konference eLearning ve vysokoškolském vzdělávání 2003, Zlín, 4. a 5. června 2003, ISBN 80-7318-138-X.
 63. ŠAFAŘÍK, J.: Počítačová podpora výuky kombinovaného studia na FAST VUT v Brně, 1. mezinárodní matematický workshop, Brno, 21. listopad 2002, ISBN 80-86433-16-1.
 64. ŠAFAŘÍK, J.: Technické osvětlení, 1. mezinárodní matematický workshop, Brno, 21. listopad 2002, ISBN 80-86433-16-1.
 65. ŠAFAŘÍK, J. – ŠAFÁŘOVÁ, H.: Počítačová podpora výuky DG na FAST VUT v Brně, 22. konference Geometrie a počítačová grafika, Dolní Lomná, 2.-6. září 2002, ISBN 80-248-0185-X.
 66. ŠAFAŘÍK, J. – ŠAFÁŘOVÁ, H.: Praktická ukázka nových výukových textů deskriptivní geometrie, Sborník příspěvků II. národní konference Distanční vzdělávání v České republice - současnost a budoucnost, Jindřichův Hradec, 1.-3. červenec 2002, ISBN 80-86302-28-8.

Další publikační činnost

 1. BRZKOVSKÝ, MAREK – ŠAFAŘÍK, JAN: Dvouplošník pod palbou, Sestřelení polského An-2, in extra Válka Vojska – Letectvo Čs. Lidové armády, sešit č. 67, 23. listopadu 2023. ISBN: 978-80-7525-604-1, ISSN: 1808-7187
 2. BRZKOVSKÝ, MAREK – ŠAFAŘÍK, JAN: Poslední šance MiGu-15, 4. letka 1. stíhacího leteckého pluku, in extra Válka Vojska – Letectvo Čs. Lidové armády, sešit č. 67, 23. listopadu 2023. ISBN: 978-80-7525-604-1, ISSN: 1808-7187
 3. ŠAFAŘÍK, JAN – BRZKOVSKÝ, MAREK: Hrdinové, nebo vrazi?, Obrana hranic, in extra Válka Vojska – Letectvo Čs. Lidové armády, sešit č. 67, 23. listopadu 2023. ISBN: 978-80-7525-604-1, ISSN: 1808-7187
 4. BRZKOVSKÝ, MAREK – ŠAFAŘÍK, JAN: Lovec balonů CIA, Jaroslav Novák (1931–2018), in extra Válka Vojska – Letectvo Čs. Lidové armády, sešit č. 67, 23. listopadu 2023. ISBN: 978-80-7525-604-1, ISSN: 1808-7187
 5. ŠAFAŘÍK, JAN – BRZKOVSKÝ, MAREK: Bombardér v nesnázích, in Fakta & svědectví, č. 10, říjen 2023. ISSN: 1803-6228
 6. ŠAFAŘÍK, JAN – BRZKOVSKÝ, MAREK: Sovětské letouny v zaměřovači československých stíhačů, in Fakta & svědectví, č. 7, červenec 2023. ISSN: 1803-6228
 7. BRZKOVSKÝ, MAREK – ŠAFAŘÍK, JAN: Soudruhům navzdory, Hon na narušitele hranic 1978, in Válka revue Speciál, č. 63, 27. duben 2023. ISSN: 1804-0772
 8. BRZKOVSKÝ, MAREK – ŠAFAŘÍK, JAN: Žhavé chvilky nad hranicí, Letecké incidenty, extra Válka Vojska – Čs. letectvo 1918-1939, sešit č. 63, 23. března 2023. ISSN: 1808-7187
 9. BRZKOVSKÝ, MAREK – ŠAFAŘÍK, JAN: Na úsvitu proudového věku, MiG-15 poprvé v boji, in Plastic Planet, č. 1, 2023. ISSN: 1804-4298
 10. ŠAFAŘÍK, JAN – BRZKOVSKÝ, MAREK: Podivný souboj nad Dunajem, in Fakta & svědectví, č. 3, březen 2023. ISSN: 1803-6228
 11. ŠAFAŘÍK, JAN – BRZKOVSKÝ, MAREK: Václav Havner, Poslední československé stíhací eso, in Military revue, č. 1, leden 2023. ISSN: 1805-0247
 12. BRZKOVSKÝ, MAREK – ŠAFAŘÍK, JAN: Druhé zrození československého letectva, in Fakta & svědectví, č. 1, leden 2023. ISSN: 1803-6228
 13. BRZKOVSKÝ, MAREK – ŠAFAŘÍK, JAN: Hvězdy proti hvězdám, in Military revue, č. 9, září 2022. ISSN: 1805-0247
 14. BRZKOVSKÝ, MAREK – ŠAFAŘÍK, JAN: Československé tarany, in Letectví + kosmonautika, č. 9, září 2022. ISSN: 0024-1156
 15. BRZKOVSKÝ, MAREK – ŠAFAŘÍK, JAN: Sovětské a československé letectvo v srpnu 1968, in Fakta & svědectví, č. 7-8, červenec - srpen 2022. ISSN: 1803-6228
 16. BRZKOVSKÝ, MAREK – ŠAFAŘÍK, JAN: Českoslovenští stíhači proti civilním letounům, in Fakta & svědectví, č. 4, duben 2022. ISSN: 1803-6228
 17. BRZKOVSKÝ, MAREK – ŠAFAŘÍK, JAN: Žhavé nebe nad Československem, Letecké souboje československých stíhačů nad naším územím 1918–1989, Euromedia Group, a. s. v edici Universum, Praha 2021. ISBN: 978-80-242-7486-7 (Revidovaný dotisk prvního vydání, 2022)
 18. BRZKOVSKÝ, MAREK – ŠAFAŘÍK, JAN: Hon na mistra akrobacie, in Plastic Planet, č. 5, 2021. ISSN: 1804-4298
 19. BRZKOVSKÝ, MAREK – ŠAFAŘÍK, JAN: Žhavé nebe nad Československem, Letecké souboje československých stíhačů nad naším územím 1918–1989, Euromedia Group, a. s. v edici Universum, Praha 2021. ISBN: 978-80-242-7486-7
 20. BRZKOVSKÝ, MAREK – ŠAFAŘÍK, JAN: Italské Thunderstreaky nad Československem, in Fakta & svědectví, č. 9, červen 2021. ISSN: 1805-0247
 21. BRZKOVSKÝ, MAREK – ŠAFAŘÍK, JAN: Poslední výstřely studené války, 2. část, in Fakta & svědectví, č. 6, červen 2021. ISSN: 1805-0247
 22. BRZKOVSKÝ, MAREK – ŠAFAŘÍK, JAN: Poslední výstřely studené války, 1. část, in Fakta & svědectví, č. 5, květen 2021. ISSN: 1805-0247
 23. BRZKOVSKÝ, MAREK – ŠAFAŘÍK, JAN: Smrt rukou spolubojovníka, Čs. letci a palba do vlastních řad 1940-1945, in Válka revue, č. 1-2, 2021. ISSN: 1804-0772
 24. BRZKOVSKÝ, MAREK – ŠAFAŘÍK, JAN: Legenda poválečného letectva, McDonnell Douglas F-15 nad Libanonem, Centurion, č. 6, 2020. ISSN: 2571-1814
 25. BRZKOVSKÝ, MAREK – ŠAFAŘÍK, JAN: Souboj nad železnou oponou, in Fakta & svědectví, č. 9, září 2020. ISSN: 1805-0247
 26. BRZKOVSKÝ, MAREK – ŠAFAŘÍK, JAN: Popasovat se s turbínou, Boje proti Me 262, extra Válka Vojska – Sovětští stíhači, sešit č. 47, 23. července 2020. ISBN: 978-80-7525-309-5, ISSN: 1808-7187
 27. BRZKOVSKÝ, MAREK – ŠAFAŘÍK, JAN: Bílá lilie bez legend a bájí, Lidija Vladimirovna Litvjaková (1921–1943), extra Válka Vojska – Sovětští stíhači, sešit č. 47, 23. července 2020. ISBN: 978-80-7525-309-5, ISSN: 1808-7187
 28. BRZKOVSKÝ, MAREK – ŠAFAŘÍK, JAN: Sestřel poněkud záhadný, Military revue, č. 5, 2020. ISSN: 1805-0247
 29. BRZKOVSKÝ, MAREK – ŠAFAŘÍK, JAN: Zapomenuté české eso? František Slanina (1897–1918), extra Válka, I. světová, Speciál, duben 2020. ISBN: 978-80-7525-301-9, ISSN: 1805-7195
 30. BRZKOVSKÝ, MAREK – ŠAFAŘÍK, JAN: Válka s drony, Stíhači proti bezpilotním letounům, Centurion, č. 1, 2020. ISSN: 2571-1814
 31. BRZKOVSKÝ, MAREK – ŠAFAŘÍK, JAN: Na stráži míru a socialismu, in Fakta & svědectví, č. 1-2, leden – únor 2020. ISSN: 1805-0247
 32. BRZKOVSKÝ, MAREK – ŠAFAŘÍK, JAN: Nguyễn Văn Bảy - stíhací eso Vietnamské války, 2. část, REVI Publications, č. 118, 2019. ISSN 1211-0744
 33. BRZKOVSKÝ, MAREK – ŠAFAŘÍK, JAN: Nguyễn Văn Bảy - stíhací eso Vietnamské války, 1. část, REVI Publications, č. 117, 2019. ISSN 1211-0744
 34. ŠAFAŘÍK, JAN – BRZKOVSKÝ, MAREK: První akordy studené války, Souboje v letech 1944–1945, Centurion, Sběratelská edice, č. IV, 2019. ISSN: 2571-1105
 35. ŠAFAŘÍK, JAN – BRZKOVSKÝ, MAREK: Superfortressy nad SSSR, Nebezpečné průzkumné lety za železnou oponu, Centurion, Sběratelská edice, č. IV, 2019. ISSN: 2571-1105
 36. ŠAFAŘÍK, JAN: Postrach „Sejbrů“, major Nikolaj Vasiljevič Sutjagin, Centurion, Sběratelská edice, č. IV, 2019. ISSN: 2571-1105
 37. ŠAFAŘÍK, JAN – BRZKOVSKÝ, MAREK: Ikona studené války, McDonnell Douglas F-4F Phantom II, Centurion, Sběratelská edice, č. IV, 2019. ISSN: 2571-1105
 38. ŠAFAŘÍK, JAN: Friendly Fire, V zaměřovači vlastní letoun, Centurion, Sběratelská edice, č. IV, 2019. ISSN: 2571-1105
 39. ŠAFAŘÍK, JAN: Balóny nad Sovětským svazem, Americké špionážní balony v akci, Centurion, Sběratelská edice, č. IV, 2019. ISSN: 2571-1105
 40. BRZKOVSKÝ, MAREK – ŠAFAŘÍK, JAN: Největší sovětské eso, Sergej Timofejevič Gorjunov (1918–1941), extra Válka Bitvy – Zimní válka, sešit č. 34, 2019. ISBN: 978-80-7525-256-2, ISSN: 2336-2804
 41. BRZKOVSKÝ, MAREK – ŠAFAŘÍK, JAN: Stíhači při ochraně hranic, Military revue, č. 11, 2019. ISSN: 1805-0247
 42. ŠAFAŘÍK, JAN – BRZKOVSKÝ, MAREK: Bílá růže ze Stalingradu, Lidia V. Litvjak, Centurion, Sběratelská edice, č. II, 2019. ISSN: 2571-1105
 43. ŠAFAŘÍK, JAN: Mechanik od 311. squadrony, Stanislav Velich, Centurion, Sběratelská edice, č. I, 2019. ISSN: 2571-1105
 44. BRZKOVSKÝ, MAREK – ŠAFAŘÍK, JAN: Pod pláštíkem tmy, Čechoslováci na Bristolech Beaufighter, Centurion, Sběratelská edice, č. I, 2019. ISSN: 2571-1105
 45. BRZKOVSKÝ, MAREK – ŠAFAŘÍK, JAN: Spitfiry 134. čs. wingu nad Normandií, Poslední letecká bitva, Centurion, Sběratelská edice, č. I, 2019. ISSN: 2571-1105
 46. BRZKOVSKÝ, MAREK – ŠAFAŘÍK, JAN: Slovenské Messerschmitty v boji, Rok 1944 nad Slovenskem, Centurion, Sběratelská edice, č. I, 2019. ISSN: 2571-1105
 47. ŠAFAŘÍK, JAN – BRZKOVSKÝ, MAREK: Žhavé výstřely studené války, Nasazení československého letectva nad železnou oponou, Historia Bellica Speciál, č. V, 2018. ISSN: 2570-7477
 48. ŠAFAŘÍK, JAN – BRZKOVSKÝ, MAREK: Žhavé výstřely studené války, Historia Bellica, č. 1, 2018. ISSN: 2570-7477
 49. ŠAFAŘÍK, JAN – BRZKOVSKÝ, MAREK: Poslední československé stíhací eso, Centurion, Sběratelská edice, č. I, 2018. ISSN: 2571-1105
 50. ŠAFAŘÍK, JAN – BRZKOVSKÝ, MAREK: Ivan Kožedub a jeho souboj s proudovým letounem, Centurion, Sběratelská edice, č. I, 2018. ISSN: 2571-1105
 51. BRZKOVSKÝ, MAREK – ŠAFAŘÍK, JAN: Stíhači při obraně Londýna, Centurion, Sběratelská edice, č. I, 2018. ISSN: 2571-1105
 52. BRZKOVSKÝ, MAREK – ŠAFAŘÍK, JAN: Spojenec, nebo protivník?, Souboje sovětských a amerických stíhačů 1944–1945, Válka revue, č. 5, 2018. ISSN: 1804-0772
 53. BRZKOVSKÝ, MAREK – ŠAFAŘÍK, JAN: Lovec balonů, Npor. Jaroslav Novák, Válka revue, č. 12, 2017. ISSN: 1804-0772
 54. BRZKOVSKÝ, MAREK – ŠAFAŘÍK, JAN: Žhavé výstřely studené války, extra Válka Vojska – Varšavská smlouva, sešit č. 30, 2017. ISBN: 978-80-7525-123-7, ISSN: 1805-7187
 55. ŠAFAŘÍK, JAN: Z kroniky trampské osady Manitoba, Hobby Historie, č. 36 (4/2016), listopad 2016 – leden 2017. ISSN 1804-2228
 56. ŠAFAŘÍK, JAN – BRZKOVSKÝ, MAREK: První sestřely příští války?, Hobby Historie, č. 31, červenec – září 2015. ISSN 1804-2228
 57. ŠAFAŘÍK, JAN: Bojoval jsem proti „Čarodějkám“, Hobby Historie, č. 27, červenec – srpen 2014. ISSN 1804-2228
 58. ŠAFAŘÍK, JAN: Létající hrabě Carl-Gustav Ericsson von Rosen, Hobby Historie, č. 4, 2010. ISSN 1804-2228
 59. ŠAFAŘÍK, JAN: Nevydařená „Čajka“, REVI Publications, č. 70, březen 2008. ISSN: 1211-0744
 60. ŠAFAŘÍK, JAN: Letíme do Afriky a zpět, REVI Publications, č. 62, únor 2006. ISSN: 1211-0744
 61. ŠAFAŘÍK, JAN: F-16A Block 10, fotky + text, REVI Publications, č. 55, září 2004. ISSN: 1211-0744
 62. ŠAFAŘÍK, JAN: One of „The Few“, 2. část, REVI Publications, č. 53, červen 2004. ISSN: 1211-0744
 63. ŠAFAŘÍK, JAN: One of „The Few“, 1. část, REVI Publications, č. 52, duben 2004. ISSN: 1211-0744
 64. ŠAFAŘÍK, JAN: Generálu Vlastimilu Veselému bylo uděleno čestné občanství našeho města, Hořické občasné noviny, č. 8, 31. 8. 2000.
 65. ŠAFAŘÍK, JAN: Masaryk a Rusko, 2. část, Hořicko, č. 2, duben 1992.
 66. ŠAFAŘÍK, JAN: Masaryk a Rusko, 1. část, Hořicko, č. 1, únor 1992.

Rozvrh

Rozvrh: letní semestr 2022/2023

Den Hodina Stud. skupina Kód předm. Učebna
Pondělí 10.00 - 11.50 P-G1G1 Přednáška BAA009 C435
Pondělí 12.00 - 13.50 G1G1 cvičení BAA009 Z424
Pondělí 16.00 - 17.50 repetenti cvičení BAA009 Z163
Středa 14.00 - 15.50 B1VS4 cvičení BAA013 Z424
Středa 16.00 - 17.50 repetenti cvičení BAA013 Z422
Čtvrtek 10.00 - 11.50 P-B1VS1 přednáška BAA013 D185
Pátek 8.00 - 9:50 P-BK1VS1 konzultace BAA013K {S} C438

{S} ― sudé týdny

Výuka konstruktivní / deskriptivní geometrie a matematiky

Matematika

BAA008 – Matematika I pro obor geodezie a kartografie

BAA009 – Matematika II pro obor geodezie a kartografie

BAA004 – Matematika IV


Konstruktivní / Deskriptivní geometrie

BAA013 – Konstruktivní geometrie

BAA007 – Deskriptivní geometrie pro obor geodezie a kartografie

VAC001 – Základy deskriptivní geometrie


up

2007 - 2024 © Jan J. Šafařík