http://vyuka.safarikovi.org/fce/  

 Faculty of Civil Engineering Veveří 331/95
602 00 Brno
tel. +420 5 4114 7601


Mgr. et Mgr. Jan J. Šafařík, Ph.D.


 • Konzultační hodiny během zkouškového období letního semestru: středa, 9:00 - 9:50. V případě potřeby je možné domluvit konzultaci i mimo stanovený čas po individualní domluvě.
 • Z důvodu Dne sportu VUT se konultační hodiny ze středy 15. května 2019 přesouvají na čtvrtek 16. května ve stejný čas.
 • Uznávání zkoušek během zkouškového období letního semestru: středa, 9:00 - 9:50.

 • Opravný termín z předmětu BA008 a GA04: úterý 7. května 2019, 10:00 - 11:00,
  dostavte se ke mě do kanceláře, učebna bude upřesněna na místě.
 • Opravný termín z předmětu BA008 a GA04 pro studenty, kteří ještě nevyužili všechny požnosti opravné písemky proběhne v pondělí 13. května 2019, 10:00 - 11:00, dostavte se ke mě do kanceláře, učebna bude upřesněna na místě.
 • Opravný termín z předmětu BA008 a GA04 pro studenty, kteří ještě nevyužili všechny požnosti opravné písemky proběhne v pondělí 20. května 2019, 13:00 - 14:00, dostavte se ke mě do kanceláře, učebna bude upřesněna na místě.

 • Termíny zkoušek z GA04: 9. 5. (12:00 - 13:30, Z240), 22. 5. (10:00 - 11:30, Z240), 29. 5. (10:00 - 11:30, Z240), 3. 6. (10:00 - 11:30, C440) a 20. 6. (10:00 - 11:30, C440).
 • Termíny zkoušek z BA008 kombinované studium: 17. 5. (10:00 - 11:30, Z240), 7. 6. (10:00 - 11:30, Z240, 21. 6. (10:00 - 11:30, Z240), 19. 7. (10:00 - 11:30, Z240) a 9. 8. (10:00 - 11:30, Z240).
 • Termíny zkoušek z GA01: 14. 6. (10:00 - 11:30, Z240).
 • Termíny zkoušek z GA06: 17. 6. (10:00 - 11:30, Z240).


Multimediální sbírka zkouškových příkladů z deskriptivní geometrie, pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně

Materiál vznikl v rámci řešení projektu Fondu rozvoje vysokých škol, F6 558/2009
"Multimediální sbírka zkouškových příkladů z deskriptivní geometrie"


Soubor CD-ROMů Deskriptivní geometrie (Autorský kolektiv Ústavu matematiky a deskriptivní geometrie FaSt VUT v Brně: Deskriptivní geometrie, verze 4.0 pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, Soubor CD-ROMů Deskriptivní geometrie, Fakulta stavební VUT v Brně, 2012. ISBN 978-80-7204-626-3)

Soubor CD-ROMů Deskriptivní geometrie


Kontakt: místnost : Z221
  telefon : +420-5-41147606
  e-mail : safarik.j@fce.vutbr.cz
Konzultační hodiny:    čtvrtek 13.00 - 13.50 (*)
(*) V případě potřeby je možné domluvit konzultaci i mimo stanovený čas po individualní domluvě. Uznávání zkoušek v zimním semestru probíhá v době konzultačních hodin, tedy ve středu od 09:00 do 9:50.

Rozvrh: letní semestr 2018/2019

Den Hodina Stud. skupina Kód předm. Učebna
Pondělí 14.00 - 15.50 P-G1G1 Přednáška GA04 C435
Črvrtek 8.00 - 9.50 G1G2 cvičení GA04 Z164
Čtvrtek 10.00 - 11.50 B1VS7 cvičení BA008 Z424
Pátek 8.00 - 9:50 P-BK1VS1 povinné soustředění BA03K (8. 2. 2019) C423
Pátek 10:00 - 11:50 P-BK1VS1 konzultace BA03K (1. 3. 2019, 22. 3. 2019, 12. 4. 2019) Z240

Výuka deskriptivní geometrie a matematiky


Materiály pro studenty

satan


::  Matematika

Jan Władysław Śniadecki

Matematika je královnou všech věd. jejím milencem je pravda a prostota a průzračnost jsou jejím oděvem. Matematika, která tolik prospěla společnosti, vědám a umění, stane se nakonec vůdcem lidského rozumu ve všem poznání.

Roger Bacon

Kdo podceňuje matematiku, škodí celé vědě, neboť kdo nezná matematiku, nemůže poznat ostatní exaktní vědy a nemůže poznat svět.

globe

life


Two Kinds of People


::  Deskriptivní geometrie


arabské přísloví
Kdo nerozumí jednomu pohledu,
nepochopí ani dlouhé vysvětlováni.

motto

Perspektiva


Perspektiva


Autotesty z Mongeovy projekce:
test_1a.jpg klic_1a.jpg test_1b.jpg klic_1b.jpg
test_2a.jpg klic_2a.jpg test_2b.jpg klic_2b.jpg
test_3a.jpg klic_3a.jpg test_4a.jpg klic_4a.jpg
Autotesty z kolmé axonometrie:
cv_ax_1.gif klic_ax_1.gif cv_ax_2.gif klic_ax_2.gif


::  Multimediální sbírka zkouškových příkladů z deskriptivní geometrie
Materiál vznikl v rámci řešení projektu Fondu rozvoje vysokých škol, F6 558/2009 "Multimediální sbírka zkouškových příkladů z deskriptivní geometrie"
 • Bulantová, J. - Prudilová, K. - Roušar, J. - Šafařík, J. - Zrůstová, L.: CD-ROM Sbírka zkouškových příkladů z deskriptivní geometrie pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně.::  Multimediální podpora studia matematiky a deskriptivní geometrie na FAST VUT v Brně
Materiály vznikly v rámci řešení grantu ,,Podpora realizace nové struktury a modulární skladby studijních programů VUT v Brně", RA 994001,14 zdroj 1120.ESF

Materiály vznikly v rámci řešení projektu Evropského sociálního fondu – „Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů“, CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292.
::   easyMATH - Webovská podpora základního kurzu matematiky na FAST VUT v Brně

Autorský kolektiv sady studijních opor: Václav Tryhuk, (vedoucí kurzu), Oto Přibyl (zástupce vedoucího kurzu), Jiři Novotný, Oldřich Dlouhý, Květoslava Prudilová, Jana Slaběňáková, Hana Šafářová, Mgr. Jan Šafařík

::   CD-ROM pro vyrovnávací kurz deskriptivní geometrie BA91

Autorský kolektiv sady studijních opor: Jana Bulantová, Blanka Morávková, Květoslava Prudilová, Jana Puchýřová, Josef Roušar, Jana Slaběňáková, Jan Šafařík, Hana Šafářová, Lucie Zrůstová


Starší materiály bakalářského studijního programu (2007-2016)

Autotesty z Mongeovy projekce:
test_1a.jpg klic_1a.jpg test_1b.jpg klic_1b.jpg
test_2a.jpg klic_2a.jpg test_2b.jpg klic_2b.jpg
test_3a.jpg klic_3a.jpg test_4a.jpg klic_4a.jpg
Autotesty z kolmé axonometrie:
cv_ax_1.gif klic_ax_1.gif cv_ax_2.gif klic_ax_2.gif

Starší materiály bakalářského studijního programu (2004-2007)

Starší materiály inženýrského studijního programu (2000 - 2004)


::  Zajímavé odkazy:


up

2007 - 2017 © Jan Šafařík