http://vyuka.safarikovi.org/  

Animace šroubovice
Axonometrické promítání
Průmět vrcholu řídícího kužele V leží na průmětu půdorysu šroubovice

Animace sroubovice

up

2007 - 2022 © Jan J. Šafařík