http://vyuka.safarikovi.org/  

Animace šroubovice
Axonometrické promítání
Průmět vrcholu řídícího kužele V leží vně průmětu půdorysu šroubovice

Animace sroubovice

up

2007 - 2017 © Jan Šafařík