http://vyuka.safarikovi.org/fce/  
 Faculty of Civil Engineering Veveří 331/95
602 00 Brno
tel. +420 5 4114 7601BAA007 - Deskriptivní geometrie


Základní literatura:


 • Bulantová, Jana - Hon, Pavel - Prudilová, Květoslava - Puchýřová, Jana - Roušar, Josef - Roušarová, Veronika - Slaběňáková, Jana - Šafařík, Jan - Šafářová, Hana - Zrůstová, Lucie: Deskriptivní geometrie, verze 4.0 pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, Soubor CD-ROMů Deskriptivní geometrie, Fakulta stavební VUT v Brně, 2012. ISBN 978-80-7204-626-3.

  Soubor CD-ROMů Deskriptivní geometrie

 • Bulantová, Jana - Mencáková, Kristýna - Morávková, Blanka - Rýparová, Lenka - Šafařík, Jan - Zrůstová, Lucie: Sbírka řešených příkladů z konstruktivní geometrie, Fakulta stavební VUT v Brně, 2022.


 • Talanda, Pavel: Deskriptivní geometrie, Vybrané kapitoly z kartografie pro obor geodezie, Fakulta stavební VUT, Brno 2014.
 • Prudilová, Květoslava - Roušar, Josef - Roušarová, Veronika - Šafařík, Jan: Deskriptivní geometrie pro I. ročník kombinovaného studia, obor geodézie a kartografie (Středové promítání, Fotogrammetrie, CD-ROM, Fakulta stavební VUT v Brně, Brno 2004.
 • Bulantová, Jana - Prudilová, Květoslava - Roušar, Josef - Šafařík, Jan - Zrůstová, Lucie: Sbírka zkouškových příkladů z deskriptivní geometrie pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, Fakulta stavební VUT v Brně, 2009. https://mat.fce.vutbr.cz/studium/geometrie/
 • Bulantová, Jana - Prudilová, Květoslava - Puchýřová, Jana - Roušar, Josef - Roušarová, Veronika - Slaběňáková, Jana - Šafařík, Jan - Šafářová, Hana - Zrůstová, Lucie: Sbírka řešených příkladů z deskriptivní geometrie pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, Fakulta stavební VUT v Brně, 2006. https://mat.fce.vutbr.cz/studium/geometrie/

Doporučená literatura:


 • Bulantová, Jana - Hon, Pavel - Prudilová, Květoslava - Puchýřová, Jana - Roušar, Josef - Roušarová, Veronika - Slaběňáková, Jana - Šafařík, Jan - Šafářová, Hana - Zrůstová, Lucie: Deskriptivní geometrie, verze 3.0 pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, Soubor CD-ROMů Deskriptivní geometrie, Fakulta stavební VUT v Brně, 2009. ISBN 978-80-7204-626-3.
 • Bulantová, Jana - Hon, Pavel - Prudilová, Květoslava - Puchýřová, Jana - Roušar, Josef - Roušarová, Veronika - Slaběňáková, Jana - Šafařík, Jan - Šafářová, Hana - Zrůstová, Lucie: Deskriptivní geometrie, verze 2.0 pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, Soubor CD-ROMů Deskriptivní geometrie, Fakulta stavební VUT v Brně, 2008.
 • Bulantová, Jana - Hon, Pavel - Prudilová, Květoslava - Puchýřová, Jana - Roušar, Josef - Roušarová, Veronika - Slaběňáková, Jana - Šafařík, Jan - Šafářová, Hana, Zrůstová, Lucie: Deskriptivní geometrie pro I. ročník kombinovaného studia, Fakulta stavební VUT v Brně, 2004.
 • Moll, Ivo - Prudilová, Květoslava - Puchýřová, Jana - Slaběňáková, Jana - Roušar, Josef - Slatinský, Emil - Slepička, Petr - Šafářová, Hana - Šafařík, Jan - Šmídová, Veronika - Švec, Miloslav - Tomečková, Jana: Deskriptivní geometrie, verze 1.0 - 1.3 pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, FAST VUT Brno, 2001-2003.
 • Talanda, Pavel: Deskriptivní geometrie pro obor geodezie a kartografie, Fakulta stavební VUT, Brno.
 • Talanda, Pavel: Deskriptivní geometrie, Vybrané kapitoly z kartografie pro obor geodezie, Fakulta stavební VUT, Brno 2014.
 • Šafařík, Jan: Cvičení z deskriptivní geometrie pro obor Geodézie a kartografie, Fakulta stavební VUT v Brně, 2006.
 • Bulantová, Jana - Prudilová, Květoslava - Puchýřová, Jana - Roušar, Josef - Slaběňáková, Jana - Šafařík, Jan - Šafářová, Hana - Zrůstová, Lucie: Vyrovnávací kurz deskriptivní geometrie BA91, Fakulta stavební VUT v Brně, 2007. https://mat.fce.vutbr.cz/studium/geometrie/
 • Stránky Deskriptivní geometrie pro 1. ročník kombinovaného studia FAST, http://math.fce.vutbr.cz/ks_dg.php.
 • Holáň, Štěpán - Holáňová, Libuše: Cvičení z deskriptivní geometrie I. - Kuželosečky, Fakulta stavební VUT, Brno 1988.
 • Holáň, Štěpán - Holáňová, Libuše: Cvičení z deskriptivní geometrie II. - Promítací metody, Fakulta stavební VUT, Brno 1989.
 • Holáň, Štěpán - Holáňová, Libuše: Cvičení z deskriptivní geometrie III. - Plochy stavebně technické praxe, Fakulta stavební VUT, Brno 1992.
 • Piska, Rudolf - Medek, Václav: Deskriptivní geometrie I, SNTL/SVTL, Praha 1966.
 • Piska, Rudolf - Medek, Václav: Deskriptivní geometrie II, SNTL/ALFA, Praha 1975.
 • Vala, Josef: Deskriptivní geometrie I, Fakulta stavební VUT, Brno 1997.
 • Vala, Josef: Deskriptivní geometrie II, Fakulta stavební VUT, Brno 1997.
 • Puchýřová, Jana: Cvičení z deskriptivní geometrie, Část A, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Fakulta stavební VUT, Brno 2005.
 • Puchýřová, Jana: Cvičení z deskriptivní geometrie, Část B, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Fakulta stavební VUT, Brno 2005.

up

2007 - 2024 © Jan J. Šafařík